Letter received January 28th 2005 

 

"I have said very little about this, and don't know much about it. In Dagsnytt Atten [radio progr.], upon receiving a direct question from Steinfeld about the existence of right-wing extremist/neo-nazi groups in Western Ukraine, I answered yes, they exist, but they are very few. I didn't say anything about their ethnic background, but presume most of them are Ukrainians. Nevertheless, there might possibly be Poles in their ranks.

These groups were popular as subjects of research in the first half of the 1990s, but due their marginal political relevance they are no longer of interest."  

 


 

Original, in Norwegian.

"jeg har sagt fint lite om dette, og kan heller ikke mye om det. I Dagsn. Atten, på direkte spm. fra Steinfeld om det finnes høyreekstremistiske/nynazistiske grupper i Vest-Ukraina, så svarte jeg at ja, det finnes, men de er veldig få. Jeg har ikke sagt noe om deres etniske bakgrunn, men regner med at de fleste er etniske ukrainere. Det er imidlertid selvfølgelig mulig at det også finnes etniske polakker i deres rekker. Disse gruppene hadde en viss popularitet som forskningstema på første havldel av 1990-tallet, men på grunn av deres marginale politiske betydning i Ukraina i dag, så er de ikke lengre gjenstand for særlig oppmerksomhet."

 

Tor Bukkvoll is a researcher at Forsvarets Forsknings Institutt (Norwegian Defense Research Establishment)FreeSiteDesigner.com